Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong WordPress

10

Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong WordPress sẽ giúp độc giả/người xem bài viết trên Blog/website WordPress của bạn dễ dàng nhận biết bài viết đó được cập nhật bao giờ để họ tìm đọc những ý mới, nội dung mới. Trong bài viết này, Lại Văn Đức Blog sẽ hướng dẫn bạn thực hiện trên mọi giao diện bạn đang sử dụng.

Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong WordPress

Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong WordPress ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong wordpress - Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong WordPress
Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong WordPress

Mặc định trên các bài biết chúng ta thường thấy hiển thị thời gian xuất bản bài viết. Thời gian này là ngay khi bạn bấm nút Public trong khi viết bài. Nếu như sau này bạn có sửa bài viết đó thì mặc định WordPress cũng sẽ hiển thị mốc thời gian xuất bản bài viết.

Điều này rất quan trọng nếu blog/website của bạn thường xuyên phải cập nhật lại nội dung đã cũ. Ví dụ: “Cách đây vài ngày bạn có kể một câu chuyện trên blog/website của bạn. Nhưng hôm nay bạn nhận thấy câu chuyện đã có chuyển biến khác… bạn vào cập nhật, sửa nội dung câu chuyện của bạn.” Chắc chắn phần sửa đổi, cập nhật đó bạn phải ghi chú lại cho độc giả biết đã được sửa đổi. Nhưng nếu WordPress tự động hiển thị thời gian bạn cập nhật thì sao ? Quá tốt chứ sao 😀

Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong WordPress ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong wordpress - Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong WordPress
Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong WordPress

Để thêm mốc thời gian bạn đã cập nhật bài viết đó cũ độc giả dễ theo dõi bạn hãy làm như sau:

Đầu tiên, bạn, bạn cần phải mở ba file sau:

  • index.php
  • single.php
  • page.php

Ba file này bạn hãy tìm trong thư mục Theme đang sử dụng trên Blog/website của bạn. Sau đó bạn hãy tìm đoạn code như bên dưới:

<?php the_modified_time('F jS, Y');?>

Hoặc đoạn Code này

<?php tie_get_time() ?>

Bạn cần chú ý: Không phải Theme WordPress nào cũng sử dụng định dạng như đoạn Code trên và chính xác trong 3 file trên. Chính vì vậy bạn cần phải xác định được WordPress gọi hàm thời gian ra như thế nào và các hiển thị hàm thời gian trong WordPress ra sao. Các bạn có thể tham khảo tại đây.

Bây giờ bạn hãy thêm đoạn Code bên dưới vào hoặc thay đoạn code đó cũng được.

<?php $u_time = get_the_time('U'); 
$u_modified_time = get_the_modified_time('U'); 
if ($u_modified_time >= $u_time + 86400) { 
echo "Cập nhật ngày "; 
the_modified_time('d/m/Y'); 
echo " lúc "; 
the_modified_time(); 
echo ""; } ?>

Nếu bạn đang sử dụng Sahifa Theme thì hãy tìm trong được dẫn này /wp-content/themes/sahifa/framework/parts và mở file meta-post.php ra để sửa.

Thế thôi

Trong bài viết này mình đã giới thiệu tới các bạn cách để hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài viết trong WordPress. Nhưng vì mỗi Theme đều khác nhau nên các bạn cần chú ý trong 3 file bên trên để xem Theme của bạn gọi hàm thời gian ra như thế nào và từ đó tìm và sửa nhé.

Thông Báo: Laivanduc.com sẽ sớm bị đóng và mình có viết Blog mới tại Laivanduc.vn
+