Home » Hướng Dẫn WordPress » Theme WordPress » Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa

Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa


Bài này thuộc phần 3 trong 6 phần của series Sahifa Theme

Tiếp theo Series hướng dẫn sử dụng Theme Sahifa. Hôm nay chúng ta sẽ đến phần thiết lập và cấu hình trang chủ như Demo của Theme. Trong bài hướng dẫn này mình sẽ không sử dụng cách import dữ liệu mẫu của Theme vì vậy yêu cầu các bạn cần phải có một vài chuyên mục trong mỗi chuyên mục cần phải có ít nhất 6 bài viết để có thể thực hiện.

Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa - Lại Văn Đức Blog
Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa

Nếu như các bạn ngại thiết lập thì có thể xem bài viết trước của mình để import dữ liệu demo: Hướng dẫn cài đặt Theme Sahifa

Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa

Sahifa là một Theme đa năng rất ấn tượng và có nhiều cách để thiết lập một trang chủ theo nhu cầu của bạn. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập theo Demo của Theme mà các bạn thường thấy tại đây: Demo Theme Sahifa.

Trang chủ của họ có rất nhiều nội dung, chính vì vậy bên trên mình đã yêu cầu các bạn cần cập nhật nội dung trước khi thiết lập mới có thể thấy rõ được cách nó hiển thị như thế nào. Nếu bạn đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu.

Tạo Một Page Trang Chủ

Sahifa Theme mặc định sẽ hiển thị như một Blog cá nhân nếu như bạn không cấu hình gì cho nó. Để thiết lập trang chủ riêng bạn cần tạo một Page và đặt tên tùy thích, ở đây mình đặt là Home.

laivanduc-huong-dan-thiet-lap-trang-chu-cho-theme-sahifa-2 Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa - Lại Văn Đức Blog

Ngay sau khi đặt tên xong bạn hãy click chuột vào nút Page Builder bên dưới như hình trên.

Thiết Lập Trang Chủ

Bây giờ bạn mở site demo của theme ra. Ngay dưới Menu là Breaking News, phần này tự động có sẵn rồi nhé. Tiếp đến là phần Grid Featured Posts với 5 bài viết cần hiển thị. Các bạn hãy tìm đến Grid Featured Posts bên dưới trang Home của bạn để bật tính năng này lên. Trong phần này bạn có thể lựa chọn khá nhiều chức năng như hình bên dưới.

laivanduc-huong-dan-thiet-lap-trang-chu-cho-theme-sahifa-3 Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa - Lại Văn Đức Blog

Thiết Lập Category Block

Sahifa Theme cho chúng ta khá nhiều Block để hiển thị bài viết theo Category (chuyên mục). Như hình dưới đây các bạn cũng có thể thấy được cách nó hiển thị như thế nào đúng không ?

laivanduc-huong-dan-thiet-lap-trang-chu-cho-theme-sahifa-4 Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa - Lại Văn Đức Blog

Để hiển thị như Demo thì các bạn hãy chọn đúng như hình bên dưới.

laivanduc-huong-dan-thiet-lap-trang-chu-cho-theme-sahifa-5 Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa - Lại Văn Đức Blog

Hầu hết các thiết lập trong các Block này rất đơn giản. Chỉ cần các bạn lưu ý chung cho các tính năng sau:

laivanduc-huong-dan-thiet-lap-trang-chu-cho-theme-sahifa-6 Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa - Lại Văn Đức Blog

Đối với Category Block: Layout 3 các bạn cần chọn 2 cái cùng lúc mới được nhé. Nếu một cái thì không ổn đâu.

laivanduc-huong-dan-thiet-lap-trang-chu-cho-theme-sahifa-7 Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa - Lại Văn Đức Blog

Tại phần Category Block: Tabs các bạn hãy lựa chọn những chuyên mục cần hiển thị và lưu ý là bạn chọn cái nào trước nó sẽ hiển thị trước.

laivanduc-huong-dan-thiet-lap-trang-chu-cho-theme-sahifa-8 Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa - Lại Văn Đức Blog

Cuối cùng là Recent Post. Tại đây các bạn không lên tùy chọn trong phần chuyên mục để nó hiển thị bài viết mới nhất. Tại nút Show Pagination bạn nên check vào để nó hiển thị phân trang bên dưới. Số lượng bài viết nên để là 5 là hợp lý.

laivanduc-huong-dan-thiet-lap-trang-chu-cho-theme-sahifa-9 Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa - Lại Văn Đức Blog

Xong rồi đấy. Giờ các bạn nhấp vào Publish xem trang chủ thay đổi chưa ??? Chưa phải không ? Bây giờ các bạn hãy thiết lập cho Page đó làm trang chủ bằng cách truy cập vào Settings > Reading > Và cọn A static page (select below) > Bên dưới bạn hãy chọn trang Home mới tạo và nhấp Save Changes bên dưới để lưu lại.

laivanduc-huong-dan-thiet-lap-trang-chu-cho-theme-sahifa-10 Hướng dẫn thiết lập trang chủ cho Theme Sahifa - Lại Văn Đức Blog

Xong rồi đấy. Ngay bây giờ các bạn đã có một trang chủ đúng như demo rồi. Đơn giản quá phải không ?

Thế Thôi

Bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn tự thiết lập trang chủ như Demo cho Theme Sahifa mà không cần phải Import dữ liệu mẫu. trong bài viết tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần cấu hình Theme Sahifa qua tại phần Theme Settings.

Xem tiếp bài trong Series << Hướng dẫn cài đặt Theme SahifaMột vòng Sahifa Theme Setings [phần 1] >>