Tự Code một Game lật hình giống nhau

4

Tôi tự hỏi không biết trước kia bạn đã từng chơi Game Pikachu chưa. Cái thủa mà internet không được phổ biến rộng rãi như bây giờ. Lúc đó tôi mới sắm được một PC chạy chip intel celeron. Nhà thì làm gì có mạng và Pikachu là một trong những tựa Game tôi thích nhất lúc bấy giờ. Về cơ bản thì trong máy tính của tôi lúc đó chỉ có vài Game dạng như thế  :mrgreen: Tự Code - Tự Code một Game lật hình giống nhau