Home » Chia Sẻ Code » JavaScript » Thêm khung tìm kiếm Wikipedia vào Website

Thêm khung tìm kiếm Wikipedia vào Website

Wikipedia là một từ điển bách khoa toàn thư lớn nhất thế giới. Tại website Wikipedia, mọi người có thể tự do đăng ký thành viên và thêm những thông tin bổ ích từ địa danh, con người, kiến thức … Hiện tại Wikipedia đã có cho tất cả các ngôn ngữ. Trong đó, tính tới thời điểm hiện tại đã có hơn 1 triệu thông tin tiếng Việt.

Thêm khung tìm kiếm Wikipedia vào Website

Đây là nội dung chính của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện thêm một khung tìm kiếm thông tin từ Wikipedia vào website của bạn. Bằng cách khi người dùng thực hiện tìm kiếm, các kết quả sẽ hiển thị và link tới trực tiếp tới website Wikipedia.

Thêm khung tìm kiếm Wikipedia vào Website Thêm khung tìm kiếm Wikipedia vào Website - Lại Văn Đức Blog
Thêm khung tìm kiếm Wikipedia vào Website

Đầu tiên chúng ta cần gọi hai thư viện JS này về:

Tiếp đến là phần tạo khung chuẩn bằng HTML như sau:

Sau đó là định dạng đoạn code bên trên bằng CSS:

Cuối cùng nhưng quan rất quan trọng. Ứng dụng này có hoạt động tốt hay không là do đoạn Code JavaScript dưới đây:

Xong rồi đấy. Ngay bây giờ mời các bạn cùng Demo và hãy cho tôi biết bạn tìm kiếm cái gì trên Wikipedia nhé.

See the Pen Add search box on the website Wikipedia by Lại Văn Đức (@laivanduc) on CodePen.16775

There are no comments yet

  • Hello, guest