Home » Chia Sẻ Code » JavaScript » Hiệu ứng theo chuột với JavaScript

Hiệu ứng theo chuột với JavaScript

Hôm nay chúng ta sẽ vui vẻ một chút cùng JavaScript. Với hiệu ứng theo chuột này các bạn sẽ cảm nhận được rõ ràng sự chuyển động khi bạn thao tác với con chuột máy tính. Cụ thể, chúng ta sẽ có hai hiệu ứng: Khi bạn Click thì màu sắc sẽ được thay đổi, khi bạn di chuyển con chuột thì các phần tử trong đó sẽ theo con chuột tới cùng trời cuối đất.

Hiệu ứng theo chuột với JavaScript Hiệu ứng theo chuột với JavaScript - Lại Văn Đức Blog

Để sử dụng hiệu ứng này các bạn cần đoạn HTML sau:

Bên trên chúng ta chỉ cần thẻ canvas thôi. Các đoạn trong thẻ P là được sử dụng để ghi chú. Và tiếp theo chúng ta sẽ cần đến đoạn Code CSS này:

Linh hồn cho bài viết này nằm ở đoạn JavaScript dưới đây:

Xong rồi đấy, ngay bây giờ mời các bạn cùng Demo :

See the Pen Follow mouse with JavaScript effects by Lại Văn Đức (@laivanduc) on CodePen.16775

There are no comments yet

  • Hello, guest