Tự Code bảng chọn HTML Icons

0

Icons là một trong những thành phần không thể thiếu cho một website. Bất cứ bạn thiết kế website cho lĩnh vực nào thì Icons luôn luôn là điều bạn cần quan tâm. Bản thân tôi thường sử dụng Icon với định dạng PNG hoặc Font Awesome để làm biểu tượng cho các dự án thiết kế web của mình.

Tự Code bảng chọn HTML Icons Tự Code bảng chọn HTML Icons - Tự Code bảng chọn HTML Icons

Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ gạt qua những cách thức sử dụng icons cũ. Chúng ta sẽ sử dụng HTML icons xem nó thể hiện như thế nào trên website của bạn nhé. Và nhân đây chúng ta cũng sẽ Code một bảng chọn Icons, một thanh tìm kiếm được tích hợp vào và khi bạn bấm vào icon cần sử dụng thì các đoạn code sẽ hiển thị ra cho bạn copy và paste vào đâu đó tùy bạn.

Chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ bằng cách sử dụng đoạn Code HTML dưới đây > Nhưng trước hết bạn đừng quên gọi thư viện jquery ra nhé:

http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js
h1 HTML icons
.search-box
 input.search(placeholder="Search icon....")
 span.emty ×
ul
 li
  i ✉
  p envelope
 li
  i ★
  p star
 li
  i ☆
  p star-o
 li
  i ☁
  p cloud
 li
  i ☀
  p sun
 li
  i ☎
  p telephone
 li
  i ☏
  p telephone-o
 li
  i ☂
  p umbrella with rain
 li
  i ☔
  p umbrella with rain
 li
  i ☕
  p tea cup
 li
  i ☘
  p shamrock
 li
  i ☙
  p floral 
 li
  i ☠
  p skull and crossbones
 li
  i ☢
  p radioactive 
 li
  i ☤
  p caduceus 
 li
  i ☩
  p cross 
 li
  i ☯
  p yin yang
 li
  i ☮
  p peace 
 li
  i ☹
  p emoticon-o sad
 li
  i ☺
  p emoticon-0 smile
 li
  i ☻
  p emoticon smile
 li
  i ♨
  p fire
 li
  i ♪
  p music note
 li
  i ♫
  p music notes
 li
  i ♺
  p recyc ling 
 li
  i ♻
  p universal 
 li
  i ♿
  p wheelchair
 li
  i ⚐
  p flag-o
 li
  i ⚑
  p flag
 li
  i ⚒
  p hammer 
 li
  i ⚓
  p anchor
 li
  i ⚖
  p scales
 li
  i ⚙
  p gear
 li
  i ⚡
  p flash
 li
  i ⚠
  p warning 
 li
  i ⚽
  p football

 li
  i ⛴
  p ferry
 li
  i ⛵
  p sailboat
 li
  i ⛽
  p fuel 
 li
  i ⛬
  p historic 
 li
  i ⛟
  p truck
 li
  i ✂
  p scissors

 li
  i ✆
  p phone circle
 li
  i ✈
  p plaine
 li
  i ✊
  p fist
 li
  i ✋
  p hand

 li
  i ✌
  p victory 
 li
  i ✍
  p writing 

 li
  i ✏
  p pencil 
 li
  i ❓
  p question mark
 li
  i ❔
  p question mark-o

 li
  i ❗
  p exclamation 
 li
  i ❕
  p exclamation-o
 li
  i ❤
  p heart
 li
  i ◔
  p chart
 li
  i ↺
  p undo
 li
  i ↻
  p redo
 li
  i ☍
  p  link
 li
  i ✎
  p edit 
 li.header
  h2 directional

 li
  i ☜
  p hand-o left
 li
  i ☞
  p hand-o right
 li
  i ☝
  p hand-o up
 li
  i ☟
  p hand-o down
 li
  i ☛
  p hand right
 li
  i ☚
  p hand left
 li
  i ▽
  p caret-o down

 li
  i △
  p caret-o up
 li
  i ▷
  p caret-o right
 li
  i ◁
  p caret-o left 
 li
  i ◀
  p caret left
 li
  i ►
  p caret right
 li
  i ▲
  p caret top
 li
  i ▼
  p caret bottom 
 li
  i ❮
  p angle left
 li
  i ❯
  p angle right
 li
  i ❰
  p chevron left
 li
  i ❱
  p chevron right
 li
  i ←
  p long arrow left
 li
  i  →
  p long arrow right
 li
  i ↑
  p long arrow top
 li
  i ↓
  p long arrow bottom
 li
  i ↔
  p long arrow left right
 li
  i ↕
  p long arrow u  p bottom
 li
  i ↖
  p long arrow left top
 li
  i ↗
  p long arrow right to  p 
 li
  i ↘
  p long arrow right bottom
 li
  i ↙
  p long arrow left bottom
 li
  i ↰
  p upwards left arrow
 li
  i ↱
  p upwards right arrow 
 li
  i ↲
  p downwards left arrow 
 li
  i ↳
  p downwards right arrow
 li
  i ↴
  p rightwards bottom arrow 
 li
  i ⇄
  p left right arrow 
 li
  i ⇅
  p u  p bottom arrow
 li
  i ⇋
  p left right
 li.header
  h2 form control 
 li
  i ☐
  p box
 li
  i ▣
  p dot box
 li
  i ☑
  p box with check
 li
  i ☒
  p times box
 li
  i ⚪
  p circle-o
 li
  i ◉
  p circle dot
 li
  i ◎
  p circle dot-o
 li
  i ⚫
  p circle
 li
  i ⛒
  p times circle-o
 li
  i ⛔
  p minus circle
 li
  i ⚊
  p minus
 li
  i ✚
  p plus 
 li
  i ×
  p times

 li.header
  h2 gender 
 li
  i ☿
  p mercury
 li
  i ♀
  p female 
 li
  i ♂
  p male
 li
  i ♁
  p earth
 li
  i ⚢
  p doubled female 
 li
  i ⚣
  p doubled male 
 li
  i ⚥
  p male and female
 li.header 
  h2 currency
 li
  i ₹
  p rupee
 li
  i ¢
  p cent
 li
  i £
  p pound 
 li
  i ¥
  p yen
 li
  i ₠
  p euro
 li
  i ₡
  p colon 
 li
  i ₢
  p cruzeiro 
 li
  i ₣
  p french franc 
 li
  i ₤
  p  lira
 li
  i ₥
  p mill

 li
  i ₵
  p ced i 
 li
  i ₳
  p austral 
 li
  i $
  p usd

Tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng CSS như sau:

@import "compass";
*, *:after, *:before{
 @include box-sizing(border-box);
}

body{
 background: #1F2428;
 text-align: center;
 color: #fff;
 padding: 15px;
 font-family: DejaVu Sans, Symbola, Everson Mono, Dingbats, Segoe UI Symbol,
 Quivira, SunExt-A, FreeSerif, Universalia, unifont;
}
ul{
 padding: 0;
 list-style: none;
 li{
  width: 12.5%;
  float: left;
  font-size: 12px;
  height: 150px;
  padding: 10px;
  min-width: 150px;
  position: relative;
  &.header{
   width: 100%;
   &.hide{
    display: none !important;
   }
   h2{
    display: inline-block;
    width: 100%;
    text-align: left;
    color:#ccc;
    padding-left: 5px;
    padding-bottom: 5px;
    font-weight: 200;
    border-bottom: 1px solid #333;
   }
  }
  &.active{
   color: #00984A;
  }
  i{
   font-size: 50px;
   font-style:normal;
  }
  > p {
   text-transform: capitalize;
  }
 }
}
.popover{
 position: absolute;
 width: 250px;
 background: #fff;
 padding: 15px;
 color: #555;
 left: 50%;
 @include translateX(-50%);
 @include box-shadow(2px 2px 10px #222);
 @include border-radius(4px);
 text-align: left;
 z-index: 5;
 &:after{
  content: '';
  position: absolute;
  border:10px solid transparent;
  border-bottom-color: #fff;
  bottom: 100%;
  left: 120px;
 }
 div{
  margin-top: 5px;
 }
 .close{
  right: 5px;
  top:0 ;
  position: absolute;
  font-size: 22px;
  opacity: 0.7;
  z-index: 2;
  cursor: pointer;
  &:hover{opacity: .9;}
 }
 p{
  text-align: center;
  color:#FFA500;
  font-size: 22px;
  padding: 0;
  span{
   color:#59BC89;
  }
  &.exm{
   font-size: 16px;
   color: #C32361;
   span{color:inherit}
  }
 }
}
.search-box{
 max-width:640px;
 position: relative;
 margin: auto; 
 .emty{
  font-size: 32px;
  position: absolute;
  right: 20px;
  top: 7px;
  z-index: 3;
  display: none;
  cursor: pointer;
 }
}

.search{
 height: 50px;
 width: 100%;
 padding: 5px 15px;
 @include border-radius(50px);
 @include transition(.3s);
 border:2px solid #ddd;
 background: none;
 color:#fff;
 font-size: 18px;
 &:focus{
  outline: none;
  @include box-shadow(0 0 0 3px #ddd);
 }
}

Chưa xong đâu nhé, chúng ta cần một đoạn JavaScript nữa:

//Decimal To Hex
function decimalToHex(number){
 if (number < 0){
  number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
 }
 return number.toString(16).toUpperCase();
}
// Pop Over
$('i').click(function(){ 
 var dem = $(this).text().charCodeAt(0);
 var code = decimalToHex(dem);
 var popover = '<div class="popover"><span class="close">&times;</span><div> Hex Code <p>&#x<span>'+ code +'</span>;</p></div><div>usage examples <p class="exm"> &lt;p&gt; &#x<span>'+code+'</span>; &lt;/p&gt;</p></div></div>'
 
 $('.popover').remove();
  $('li').removeClass('active');
 $(this).parent().addClass('active').append(popover);;
});

// Close
$(document).on('click', '.close' ,function(){
 $('.popover').fadeOut();
  $('li').removeClass('active');
});

//Out Click
$(document).on('click', function(event) {
 if (!$(event.target).closest('.popover, i').length) {
 $('.popover').fadeOut();
  $('li').removeClass('active');
 }
});
// Emtt search box

$('.emty').click(function(){
 $('.search').val('');
 $(this).fadeOut().removeClass('hide');
 $('li').show();
});

//search
$('.search').keyup(function(){
 var val = $(this).val().toLowerCase();
 if(0< val.length){
  $('.header').addClass('hide');
  $('.emty').fadeIn();
 }
 else{
   $('.header').removeClass('hide');
  $('.emty').fadeOut();
 }
 
  $('li').each(function()
  {
   var text = $(this).text();
   if(text.indexOf(val)==-1)
    {
     $(this).hide();
    }
   else
    {
      $(this).show();
    }
    
  })
});

Có vẻ như xong rồi đấy. Mời bạn cùng tôi Demo và hãy áp dụng vào các dự án thiết kế của bạn nếu bạn thấy thích nhé.

Thông Báo: Laivanduc.com sẽ sớm bị đóng và mình có viết Blog mới tại Laivanduc.vn
+