Home » Chia Sẻ Code » CSS » Tự tạo một Profile Card với HTML và CSS

Tự tạo một Profile Card với HTML và CSS

Chào các bạn, trong khuôn khổ bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một hồ sơ cá nhân (Profile Card) bằng CSS và HTML. Cùng với những thông tin cơ bản mà bạn muốn hiển thị, hoặc bạn có thể sửa cho phù hợp với bản thân.

Tự tạo một Profile Card với HTML và CSS Tự tạo một Profile Card với HTML và CSS - Lại Văn Đức Blog

Đầu tiên các bạn hãy sử dụng HTML như sau:

Tiếp theo, chúng ta sẽ làm đẹp bằng CSS.

Update: 20/04/2016

Đoạn CSS bên trên dành cho các bạn muốn tự chỉnh sửa Code cho phù hợp với nơi các bạn đặt khung HTML. Bên cạnh đó có khá nhiều bạn sử dụng Theme Sahifa như mình và cũng muốn sử dụng. Vì vậy, dưới đây là Code CSS các bạn sử dụng cho Sahifa Theme. Các bạn bỏ qua Code CSS bên trên và sử dụng Code này nhé.

Đơn giản thế thôi. Nếu bạn không biết phải làm thế nào để cho đoạn Code này chạy được thì xem bài viết này: Hướng dẫn sử dụng Code trên Blog Lại Văn Đức . Mời các bạn cùng Demo và có thêm thông tin về tôi nhé.

14 comments

  • Hello, guest